Kerajaan Suka

Mejuahjuah.id – Kerajaan Suka dipimpin oleh Sibayak Suka bermerga Ginting Suka yang berkedudukan di desa Suka. Dibawah pemerintahan Sibayak ada raja-raja kampung yang diberi titel Raja Urung (kampung besar) dan Pengulu (kampung kecil).

Kerajaan Sibayak Suka terbagi empat urung

  1. Urung Suka berkedudukan di Suka
  2. Urung Sukapiring berkedudukan di Seberaya
  3. Urung Ajinembah berkedudukan di Ajinembah
  4. Urung Tongging berkedudukan di Tongging
Baca Juga  Kerajaan Lingga
© Mejuahjuah.id /CATATAN : Setiap konten di website Mejuahjuah.id memiliki hak cipta. Jika ingin mengutip sebagian ataupun seluruh isi dari setiap artikel dalam website ini harap menghubungi kami atau memberikan asal sumber kutipan dari Mejuahjuah.id.

Leave a Reply