Legenda Putri Hijau Mejuahjuah.id I Ensiklopedia Karo

Mejuahjuah.id – Putri Hijau adalah sebuah legenda terbesar yang di Sumatera Utara. Legenda ini menjadi penghubung keterkaitan sejarah antara suku Karo dan Melayu Deli. Walaupun masing-masing suku mempunyai cerita dengan versi masing-masing namun benang merah dari cerita Putri Hijau mempunyai kemiripan. Terutama tentang sejarah penyerangan Samudera Pasai kepada kerajaan HaruContinue Reading

Buku : Percikan Budaya Karo Mejuahjuah.id I Ensiklopedia Karo

Mejuahjuah.id – Dalam buku ini dihimpun sejumlah karangan singkat mengenai budaya Karo. Dari judul ”Percikan Budaya Karo” telah tercermin bahwa isinya bukanlah satu kesatuan yang utuh dan padu, tetapi merupakan percikan belaka. Penulis mengakui bahwa percikan tidaklah dapat memuaskan benar-benar, namun tidak pula dapat dipungkiri akan kemungkinannya memberi kesejukan danContinue Reading

Buku : Tedeh-tedeh Perukuren Mejuahjuah.id I Ensiklopedia Karo

Mejuahjuah.id – Buku ini salah satu cerita Karo yang ditulis dalam bahasa Karo dan ada terjemahan dalam bahasa Indonesia pada bagian kedua. Setting cerita diambil pada masa tempo doeloe. Ada seorang Tarigan Mergana hendak menikahkan anaknya, namun apa daya apa daya impalnya si beru Karo memang kurang menarik dihati anakContinue Reading

Aras Jadi Namo Mejuahjuah.id I Ensiklopedia Karo

Mejuahjuah.id – Aras jadi Namo Ertina, Kalak si mesera babanna nggeluh jadi kalak bayak. Kebalikenna : Namo jadi Aras. Biasa ka ipersada, Aras jadi namo, namo jadi aras. Ipake ngandingken kumalih jaman. Kalak si musil jadi jore, si jore salih ku mesera.Continue Reading

Bagina Arimo Natap Tabe Mejuahjuah.id I Ensiklopedia Karo

Mejuahjuah.id – Bagina arimo natap tabe. Ningkalak, adi arimo ercurmin bas lau, megah akapna ngenehen rupana, seh lupa ndarami nakan. Ikuanken man jelma si labo entabeh babanna nggeluh, tapi la atena erdahin. Perbahan jore akapna bana. Masri Singarimbun, 1960Continue Reading

Bagi Arimo Tua-tua Mejuahjuah.id I Ensiklopedia Karo

Mejuahjuah.id – Bagi Arimo Tua-tua Arimo tua-tua, janahna erdalan pe lit nge rusur sorana bagi sora kalak jungut-jungut. Ikataken kujelma si mejungut, enggo me ia sinik nuate. Jungut-jungut denga kang. Si des : Bagi arimo mangan/man dawan. “Bagi tuatua Naman. Bagi tuatua rumah perwaluhen.” Masri Singarimbun, 1960Continue Reading

Bas Lau Nari Gara Api Mejuahjuah.id I Ensiklopedia Karo

Mejuahjuah.id – Bas lau nari gara api. ertina Si aturenna pedameken reh pegebuken, maba pecah perang. Umpama bas ranan. Idilo anak beru pejoresa. Kerehenna la pekenaken, tapi pegebuken, seh ranan e rontang. Masri Singarimbun, 1960Continue Reading

Beru Ginting Sope Mbelin Mejuahjuah.id I Ensiklopedia Karo

Di daerah Urung Galuh Simale ada sepasang suami istri, yaitu Ginting Mergana dan Beru Sembiring. Mereka hidup bertani dan dalam kesusahan. Anak mereka hanya seorang, anak wanita, yang bernama Beru Ginting Sope Mbelin. Untuk memperbaiki kehidupan keluarga maka Ginting Mergana mendirikan perjudian yaitu “judi rampah” dan dia mengutip cukai dariContinue Reading

Buku : 500 Early Postcards Mejuahjuah.id I Ensiklopedia Karo

Seorang wanita Karo tempo doeloe menjadi cover buku “Indonesia 500 early Postcards”. Wanita Karo itu duduk dengan gaya anggun memakai pakaian khas wanita Karo lengkap dengan tudung dan padung-padung tempo doeloe. Yang uniknya di atas tudung wanita Karo itu diletakkan “Sumpit Nakan”. Keanggunan wanita Karo Tempo doeloe adalah sebuah sisiContinue Reading

Bagi Aringgene Beru-beru, La Neren Mejuahjuah.id I Ensiklopedia Karo

Mejuahjuah.id – Bagi aringgene beru-beru, la neren. Ertina landingken kujelma si la perpang. Sitik pe kalak la mehangke. Biasa ikataken man anak perana, si la ibiari singuda-nguda sabap ngkuit pe la pang. Si des : Bagi bereng-bereng bunga. Bagi mbako Teran. Masri Singarimbun, 1960Continue Reading

Palas Si Pitu Ruang Mejuahjuah.id I Ensiklopedia Karo

Zaman Dahulu ada seorang Raja yang bernama Raja Sembahen yang tinggal di Desa Ajinembah. Sesuai dengan tulisan kuno dan cerita turun temurun. Raja tersebut ada mempunyai seorang putri/ gadis yang bernama Buaten Beru Ginting Munte yang terkenal berparas cantik, bertingkah laku dan tutur kata yang sangat baik. Telah beberapa kaliContinue Reading

Buku : Tata Bahasa Karo Mejuahjuah.id I Ensiklopedia Karo

Mejuahjuah.id – Tata bahasa Karo bukan pengekang keluwesan berbahasa para penggunanya. Sebaliknya, dengan memperhatikan kaidah-kaidah berbahasa yang benar akan lebih menjamin kejelasan maksud pengujar kepada sipendengar. Penggunaan kaidah bahasa yang benar dalam tulisan juga akan mengefektifkan pesan yang hendak disampaikan penulis kepada pembaca. Buku Tata Bahasa Karo ini menggambarkan strukturContinue Reading